Hot Papers

 • Publication Date2022-05 Stability-limiting heterointerfaces of perovskite photovoltaics Highly Cited Paper Hot Paper

  Tan, Shaun; Huang, Tianyi; Yavuz, Ilhan; Wang, Rui; Yoon, Tae Woong; Xu, Mingjie; Xing, Qiyu; Park, Keonwoo; Lee, Do-Kyoung; Chen, Chung-Hao; Zheng, Ran; Yoon, Taegeun; Zhao, Yepin; Wang, Hao-Cheng; Meng, Dong; Xue, Jingjing; Young Jae Song; Pan, Xiaoqing; Park, Nam-Gyu; Lee, Jin-Wook; Yang, Yang

  Nature, v.605, no.7909, pp.268 - 273

 • Publication Date2021-10 Recent Progress on Two-Dimensional Materials Highly Cited Paper Hot Paper

  Chang, C.; Chen, W.; Chen, Y.; Chen, Y.; Chen, Y.; Feng Ding; Fan, C.; Fan, H.J.; Fan, Z.; Gong, C.; Gong, Y.; He, Q.; Hong, X.; Hu, S.; Hu, W.; Huang, W.; Huang, Y.; Ji, W.; Li, D.; Li, L.-J.; Li, Q.; Lin, L.; Ling, C.; Liu, M.; Liu, N.; Liu, Z.; Loh, K.P.; Ma, J.; Miao, F.; Peng, H.; Shao, M.; Song, L.; Su, S.; Sun, S.; Tan, C.; Tang, Z.; Wang, D.; Wang, H.; Wang, J.; Wang, X.; Wang, X.; Wee, A.T.S.; Wei, Z.; Wu, Y.; Wu, Z.-S.; Xiong, J.; Xiong, Q.; Xu, W.; Yin, P.; Zeng, H.; Zeng, Z.; Zhai, T.; Zhang, H.; Zhang, H.; Zhang, Q.; Zhang, T.; Zhang, X.; Zhao, L.-D.; Zhao, M.; Zhao, W.; Zhao, Y.; Zhou, K.-G.; Zhou, X.; Zhou, Y.; Zhu, H.; Zhang, H.; Liu, Z.

  Wuli Huaxue Xuebao/ Acta Physico - Chimica Sinica, v.37, no.12

 • Publication Date2021-09 Changing El Niño–Southern Oscillation in a warming climate Highly Cited Paper Hot Paper

  Cai, Wenju; Santoso, Agus; Collins, Matthew; Dewitte, Boris; Karamperidou, Christina; Kug, Jong-Seong; Lengaigne, Matthieu; McPhaden, Michael J.; Stuecker, Malte F.; Taschetto, Andréa S.; Axel Timmermann; Wu, Lixin; Yeh, Sang-Wook; Wang, Guojian; Ng, Benjamin; Jia, Fan; Yang, Yun; Ying, Jun; Zheng, Xiao-Tong; Bayr, Tobias; Brown, Josephine R.; Capotondi, Antonietta; Cobb, Kim M.; Gan, Bolan; Geng, Tao; Ham, Yoo-Geun; Jin, Fei-Fei; Jo, Hyun-Su; Li, Xichen; Lin, Xiaopei; McGregor, Shayne; Park, Jae-Heung; Karl Stein; Yang, Kai; Zhang, Li; Zhong, Wenxiu

  Nature Reviews Earth & Environment, v.2, no.9, pp.628 - 644

Browse